2 years ago

Binh Dương don Noel va nam mới 2015 bằng 2 kỷ lục Việt Nam(Dan tri) – Cay thong cao va số lượng người mặc ao ong gia Noel nhiều nhất sẽ la 2 kỷ lục Việt Nam dược xac lập trong dịp lễ giang sinh va chao don nam mới tại tỉnh Binh Dương.

Sở Van hoa Thể thao va Du lịch tỉnh Binh Dương cho biết, từ ngay 20/12 dến ngay 31/12/2014, tại Thị xa Thủ Dầu Một, tỉnh Binh Dương sẽ diễn ra sự kiện “Chao don nam mới va xac lập kỷ lục cay thong Noel cao nhất Việt Nam”.Binh Dương don Noel va nam mới 2015 bằng 2 kỷ lục Việt Nam

Số lượng người mặc ao ong gia Noel dong nhất Việt Nam với 300 người sẽ dược xac lập

trong sự kiện chao nam mới của tỉnh Binh Dương


Diểm nhấn lớn nhất của sự kiện la xac lập hai kỷ lục. Thứ nhất la cay thong cao nhất Việt Nam với chiều cao 36m, dường kinh 14m, dược trang tri bằng mica lung linh sắc mau. Cay thong con dược lắp dặt hệ thống chiếu sang, tạo nen hiệu ứng sống dộng dặc biệt cho du khach. Cay thong co chiều cao 36m tại Binh Dương da pha kỷ lục cay thong cao 32 dược xac lập nam 2014 tại Ha Nội.Kỷ lục thứ hai dược xac lập tại sự kiện nay la số lượng người mặc ao ong gia Noel dong nhất Việt Nam với 300 người, pha vỡ kỷ lục dược TP Da Lạt (Lam Dồng) xac lập nam 2013 với 200 người.Ngoai việc xac lập hai kỷ lục neu tren, xuyen suốt trong lễ hội mừng Giang sinh va don nam mới la cac hoạt dộng van nghệ soi dộng với lễ hội nhạc rock, dem nhạc DJ – hiphop cung sự co mặt của nhiều ca si, DJ dến từ TPHCM. Ben cạnh do, con co những chương trinh ca mua nhạc với nhiều chủ dề khac về tinh yeu, nhạc trữ tinh… Cac hoạt dộng co sự kết hợp của am thanh, anh sang va cac hiệu ứng tuyết rơi, khoi lửa…Binh Dương don Noel va nam mới 2015 bằng 2 kỷ lục Việt Nam

Phac thảo cay thong cao nhất Việt Nam với chiều cao 36m, dường kinh 14m (Ảnh: King Star)


Ngoai ra, nằm trong chuỗi hoạt dộng lien hoan, du khach con dược tham quan mua sắm tại hội chợ triển lam với 200 gian hang.Theo Sở Van hoa Thể thao va Du lịch Binh Dương, y nghia lớn nhất của chương trinh ngoai việc xac lập hai kỷ lục Việt Nam, quảng ba cho sự phat triển kinh tế do thị thần kỳ của tỉnh Binh Dương, sự kiện con tạo san chơi van hoa nhiều y nghia, mang dến bầu khong khi Noel ấm cung cho hang tram ngan cong nhan lam an xa nha tại Binh Dương…Tung Linh2 years ago

Nam 2013, tren 3,1 triệu lượt khach dến Da Nẵng(Dan tri)- Trong nam 2013, tổng lượng khach du lịch dến Da Nẵng dạt tren 3,1 triệu lượt khach, tổng thu du lịch dạt 7.784,1 tỷ dồng.

Trong nam 2014, TP Da Nẵng phấn dấu sẽ don 3,6 triệu lượt khach, tang 15% so với nam 2013, tổng thu du lịch ước dạt 8.820 tỷ dồng.Theo Sở Van hoa, Thể thao va Du lịch TP Da Nẵng cho biết, trong nam 2013, tổng lượng khach du lịch dến Da Nẵng dạt tren 3,1 triệu lượt khach, tang 17,2% so với nam 2012. Trong do khach quốc tế dạt tren 743.000 lượt, tang 17,8%, khach nội dịa dạt gần 2.347.000 lượt người, tang 17%. Tổng thu du lịch dạt 7.784,1 tỷ dồng, tang 29,8%Trong do co 92 chuyến tau biển cập cảng Tien Sa với 102.465 lượt khach, tang 91% so với nam 2012; lượng khach dường bộ từ Lao, Thai Lan dến Da Nẵng dạt 27.000 lượt.Dến nay, TP Da Nẵng da co 16 dường bay quốc tế, trong do co 4 dường bay trực tiếp thường kỳ va 12 dường bay trực tiếp thue chuyến, tang 8 dường bay so với nam ngoai. Dự kiến trong thang 12 sẽ co them 4 dường bay mới dến Da Nẵng gồm: Hạ Mon, Thai Nguyen, Cap Nhi Tan, Ninh Ba.

Nam 2013, tren 3,1 triệu lượt khach dến Da Nẵng


Du khach tham quan Ngu Hanh Sơn, Da Nẵng


Cung trong nam 2013 Da Nẵng da dưa 65 cơ sở lưu tru mới di vao hoạt dộng với 3.064 phong; co 12 khach sạn từ 3-5 sao tương dương với 1.200 phong nang tổng cơ sở lưu tru tren dịa ban thanh phố len dến 391 cơ sở với 13.634 phong, can hộ.Hiện tren dịa ban co 61 dự an dầu tư vao linh vực du lịch với tổng vốn dầu tư 5.786, 8 triệu USD, trong do co 12 dự an dầu tư nước ngoai với tổng vốn dầu tư 1.431,6 triệu USD va 49 dự an dầu tư trong nước với vốn tổng dầu tư 4.355, 2 triệu USD, trong do co 2 khu vui chơi giải tri quy mo lớn dang trong giai doạn dầu tư xay dựng la Cong vien vui chơi giải tri Dong Nam tượng dai va khu vui chơi giải tri thể thao Tuyen Sơn.Trong nam 2014, Da Nẵng sẽ chu trọng dẩy mạnh khai thac thị trường du lịch nước ngoai thong qua cac dường bay trực tiếp như Nhật Bản; Han Quốc; Thai Lan va cac khach du lịch qua tuyến hanh lang kinh tế Dong, Tay; Tập trung phat triển du lịch dường song hinh thanh sản phẩm du lịch mới, dộc dao thu hut du khach. TP sẽ chu trọng hơn dến phat phat triển thương hiệu du lịch mới tại Ba Na như: Khu lang Phap; cap keo từ Ba Na dến khu Bynight, vườn hoa bốn mua… Dồng thời tiếp tục keu gọi cac nha dầu tư vao cac khu ban dảo Sơn Tra, dỉnh deo Hải Van, nang cấp khu danh thắng Ngu Hanh Sơn trở thanh diểm du lịch quốc gia.

Khanh Hồng 2 years ago

Han Quốc dung chieu “bai tắm tien” dể hut khach du lịch(Dan tri) – Chinh quyền tỉnh Gangwon, Han Quốc dang can nhắc việc mở cửa một bai tắm tien dầu tien tại nước nay nhằm thu hut sự chu y của khach du lịch. Tuy nhien, y tưởng nay lại dang vấp phải sự phản dối của khong it người dan dịa phương.

Cơ quan East Sea-Rim Headquarters (ESRH) – chinh quyền của Gangwon  - la nơi co y tưởng dộc dao tren. Theo dề xuất ma ESRH trinh len chinh phủ, việc mở cửa một bai tắm tien vao nam 2017 co thể thu hut nhiều du khach nước ngoai to mo tới Gangwon va từ do, họ co thể biết dược nơi day co những bai biển cat trắng, nước xanh tuyệt vời như thế nao dể giới thiệu cho cac khach du lịch khac. “Chung toi thấy dự an nay la một phần trong những nỗ lực thuc dẩy du lịch tại dịa phương minh”, một quan chức ESRH cho biết. Han Quốc dung chieu bai tắm tien dể hut khach du lịch

Ảnh minh họa
Mặc du Han Quốc co nền kinh tế phat triển nhưng người dan tại nước nay vẫn mang nặng tư tưởng bảo thủ. “Nhiều người dan tỏ ra khong hề thich y tưởng “bai tắm tien” trong khi dự an nay muốn thanh cong lại rất cần dến sự ủng hộ của người dan”, quan chức ESRH cho hay. Theo cơ quan nay, nhiều người dan Han Quốc phản dối với ly do lo ngại “bai tắm tien” co thể gay ra những hệ lụy dạo dức xấu. Vi vậy, hiện ESRH dang thực hiện hang loạt chiến dịch vận dộng, giải thich cung như thuyết phục người dan ủng hộ y tưởng của minh.  Dược biết, y tưởng mở cửa “bai tắm tien” từng dược Han Quốc rục rịch tiến hanh vao nam 2005 song lại danh phải hoan lại vi sự phản dối mạnh mẽ từ cong chung. Tren thế giới hiện nay, “bai tắm tien” khong phải mo hinh du lịch xa lạ va dang tỏ ra vo cung hut khach. Ha AnhTheo The Age